Author

Pogoji poslovanja

Image

Osnovni pojmi

Uporabnik je pravna oseba, samostojni podjetnik ali fizična oseba.
Ponudnik spletne aplikacije S.P. Izračun je Part3, Računalniške storitve in svetovanje, Gašper Parte s.p.
Produkt je spletna in mobilna aplikacija S.P. Izračun, ki se nahaja na domeni in poddomenah sp-izracun.si.

Registracija

Z registracijo ali prijavo na spletni strani sp-izracun.si uporabnik potrjuje, da je seznanjen s spodaj navedenimi splošnimi pogoji in se z njimi strinja ter jih v celoti sprejema.

Registriran uporabnik z registracijo vstopa v pogodbeno razmerje s Part3, Računalniške storitve in svetovanje, Gašper Parte s.p. ter potrjuje, da je sposoben biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pravnega razmerja.

Uporabnik se obvezuje, da bo za uporabo produkta navajal resnične podatke in ne bo zlorabljal informacij tretjih oseb.

Izbris paketa in podatkov

Za izbris vašega profila/paketa in osebnih podatkov nas prosim kontaktirajte na email podpora@sp-izracun.si ali na info@sp-izracun.si. Paket pa si boste prav tako lahko deaktivirali oz. ga izbrisali v nastavitvah vašega profila po prijavi v sistem.

Uporaba produkta

Uporabnik sme produkt uporabljati izključno za namene, za katere je le-ta namenjen. Uporaba produkta za druge namene ni dovoljena.
Uporabnik se obvezuje, da produkta ne bo uporabljal zlonamerno.

Če za uporabnika obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo mrežne aktivnosti, katerih namen je zasičenje omrežne povezave in/ali preobremenitev internetnega omrežja ali produkta ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oziroma opreme ponudnika ali računalnikov tretje osebe, ima ponudnik pravico uporabniku nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo ter mu onemogočiti dostop do produkta, dokler kršitev ni odpravljena. Določba velja ne glede na to, ali je uporabnik s temi aktivnostmi seznanjen ali ne oziroma ne glede na to, ali uporabnik navedene aktivnosti opravlja sam ali pa jih opravlja tretja oseba z njegovo opremo.

Uporaba UJP e-računov

»Pooblaščena oseba« je fizična oseba, ki jo izdajatelj oz. uporabnik pooblasti, da v njegovem imenu pripravlja in pošilja e-račune prek Portala UJP;
Vsak Uporabnik, ki želi uporabljati storitev pošiljanja e-računov prek UJP, pooblašča Ponudnika, da v njegovem imenu pripravlja in pošilja e-račune prek Portala UJP.

Uporabniška podpora

Ponudnik registriranim uporabnikom zagotavlja uporabniško podporo, ki zajema: 

Registriran uporabnik se obvezuje, da bo ponudnika preko elektorske pošte na naslov podpora@sp-izracun.si vsakokrat čimprej obvestil o odkritih napakah v izdelku in s tem omogočil pravočasno izvedbo potrebnih popravil s strani ponudnika. Ponudnik se zavezuje, da bo odkrite napake v izdelku odpravil v najkrajšem možnem času. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala na strani uporabnika zaradi napak v izdelku.

Paketi

Primerjalna tabela paketov


Uporabniku je na voljo brezplačna uporaba produkta v okviru 10 dnevnega preizkusnega obdobja. Brezplačno registrirani uporabnik lahko kadarkoli preide na drug paket uporabe produkta. Po 10 dneh preizkusnega obdobja, so na voljo le še naslenji paketi:

Uporabniku je na voljo uporaba produkta v okviru Pro paketa. Paket zajema uporabo vseh naštetih funkcij produkta navedenih v primerjalni tabeli. Cena Pro paketa je odvisna od obdobja, za katerega želi uporabnik zakupiti uporabo plačljive različice produkta. Na voljo je zakup za:

  • - en (1) mesec po ceni 9,9€,
  • - dvanajst (12) mesecev po ceni 49€.

Uporabniku je na voljo uporaba produkta v okviru Ekstra paketa. Paket zajema uporabo vseh naštetih funkcij produkta navedenih v primerjalni tabeli. Cena Ekstra paketa je odvisna od obdobja, za katerega želi uporabnik zakupiti uporabo plačljive različice produkta. Na voljo je zakup za:

  • - en (1) mesec po ceni 19,9€,
  • - dvanajst (12) mesecev po ceni 149€.

Uporabniku je na voljo tudi uporaba produkta v okviru VIP paketa. Paket zajema uporabo vseh naštetih funkcij produkta navedenih v primerjalni tabeli. Z terminom Neomejeno je definirana količina uporabnikov 50, računov 500, predračunov 500 in potnih nalogov 500 na mesečni ravni. Cena VIP paketa je odvisna od obdobja, za katerega želi naročniški uporabnik zakupiti uporabo plačljive različice produkta. Na voljo je zakup za:

  • - en (1) mesec po ceni 29,9€,
  • - dvanajst (12) mesecev po ceni 199€ evrov.

 

Za količine nad določenimi z terminom Neomejeno, se naročnik oz. uporabnik lahko predhodno dogovori za individualno ponudbo. To velja tudi za storitve oz. dodatne funkcionalnosti produkta, ki niso del nobenega od paketov.

Uporabnik lahko vsak paket naroči preko spletnega naslova sp-izracun.si/paketi. Paket se aktivira takoj po naročilu, tako da ga uporabnik lahko nemudoma začne uporabljati.

Uporabnik v primeru izbire Pro, Ekstra ali VIP paketa, takoj po naročilu in plačilu prejme račun za opravljeno plačilo izbranega paketa na elektronski naslov, katerega je navedel ob registraciji. Plačilo se izvede z direktnim nakazilom na transakcijski račun ponudnika ali ostalimi ponujenimi možnostmi plačila.

V kolikor plačilo ni izvedeno v roku 30 dni od naročila, uporaba plačljivih paketov produkta ni mogoča do dneva prejema plačila. Obdobje zakupa plačljive različice produkta se v tem primeru ne podaljša za število dni, ko uporaba zaradi neplačila ni bila mogoča.

Če uporabnik paketa ne plača, mora v tem primeru najprej plačati izbrani znesek, ki ga po naročilu prejme na elektronsko pošto, navedeno ob registraciji, šele po prejetem plačilu pa mu ponudnik aktivira izbrani paket.

Če uporabnik po preteku izbranega obdobja ne podaljša uporabe plačljivega paketa, se mu zamrznejo funkcionalnosti paketa, do nadgradnje oz. podaljšanja.

Če uporabnik naročila paketov zlorabi na kakršenkoli način, si ponudnik pridržuje pravico uporabniku onemogočiti dostop do produkta.

Plačevanje paketov

Po izbiri plačila, se uporabniku samodejno po izbranem - mesečnem ali letnem obdobju - odteguje sredstva iz plačilne kartice, paypal računa ali drugih plačilnih sredstev.

Sprememba načina plačila, sprememba paketa in obdobje zakupa je vedno (po 30 dneh od zadnje spremembe in 5 dni prej) možno upravljati oz. spreminjati v nastavitvah Profila, znotraj aplikacije S.P. Izračun po uspešni prijavi. Po 30 dneh od spremembe, lahko uporabnik ponovno spreminja način obračunavanja. Prav tako pa mora naročnik oz. uporabnik o spremembi obvestiti ponudnika na email naslov info@sp-izracun.si in/ali podpora@sp-izracun.si, v kolikor znotraj aplikacije to ni mogoče zaradi kakršnih koli težav.

Povrnitev plačil

Vračilo plačila je mogoče kadarkoli v roku 30 dni od dneva prve registracije. Katerikoli datum po 30. dnevnem garancijskem obdobju od datuma registracije, je uporabnik zavezan plačati vsoto izbranega paketa na račun ponudnika storitev, v kolikor želi uporabljati kateregakoli izmed plačljivih paketov Pro, Ekstra ali VIP.

Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita podatkov

Ponudnik je za svoje potrebe upravičen voditi statistiko dostopov in uporabe produkta.

Ponudnik z informacijami kot so npr. e-pošta ipd., ki jih prejme od uporabnikov oz. mu jih uporabniki posredujejo, prosto razpolaga za lastne potrebe, ne pa jih posreduje tretjim osebam.

Ponudnik se za zaščito poslovnih podatkov registriranega uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe obvezuje uporabiti vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe. Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja, če bi tretji osebi na kakršenkoli način – legalen ali nelegalen – uspelo priti do teh podatkov.

Ponudnik zagotavlja, da bodo vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov.

Registriran uporabnik se obvezuje, da bo za zagotovitev nujne zaščite podatkov sam poskrbel za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel ter jih v nobenem primeru ne bo posredoval drugim pravnim in fizičnim osebam. V primeru izgube ali kraje gesel je registriran uporabnik dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi vdora v uporabnikove podatke.

Registriran uporabnik v primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel sam nosi odgovornost za vso morebitno škodo, ki jo utegne utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih informacij. Obiskovalec oziroma uporabnik z obiskom in uporabo storitev spletnega portala izjavi svoje soglasje s tem pravnim poukom. Ta pravni pouk je zavezujoč za vse obiskovalce oziroma uporabnike spletnega portala. Z uporabo portala ste izrazili, da ste seznanjeni z našimi pogoji uporabe in da se z njimi strinjate.

Politika zasebnosti

Osebni podatki naročnikov so področje, ki mu ponudnik posveča veliko pozornosti in vlaga veliko truda v korektno ravnanje z njimi. Ponudnik se zavezuje, da (osebne) podatke naročnikov skrbno varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in EU uredbo GDPR (General Data Protection Regulation).

Razlaga pojmov
Pravilno razumevanje pojmov, ki se uporabljajo v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov, je ključnega pomena za razumevanje politike zasebnosti ponudnika.
Osebni podatki: vsaka informacija, na podlagi katere lahko posredno ali neposredno identificiramo določeno osebo.
Procesiranje osebnih podatkov: vsaka operacija nad osebnimi podatki, samodejna ali ročna, vključujoč zbiranje, snemanje, shranjevanje, prenašanje, pregledovanje, uporaba in podobne aktivnosti.
Kontrolor: vsaka fizična ali pravna oseba, javna, vladna ali druga organizacija, ki samostojno ali v sodelovanju z ostalimi fizičnimi ali pravnimi osebami ali organizacijami razpolaga z osebnimi podatki.
Procesor: vsaka fizična ali pravna oseba, javna, vladna ali druga organizacija, ki razpolaga z osebnimi podatki v imenu kontrolorja.

Obveza k varovanju osebnih podatkov
Ponudnik naročniku zagotavlja, da ob naročilu in kasnejši uporabi naročenih storitev podatke prenaša preko ustrezno zavarovane in kriptirane HTTPS (SSL) povezave.
Ponudnik osebne podatke naročnikov hrani izključno znotraj območja EU in na območjih, za katere EU javno priznava ustrezno stopnjo varnosti (seznam).
Ponudnik naročniku zagotavlja, da za dostop do osebnih podatkov naročnika kot tudi za dostop do vseh (osebnih) podatkov na strežniških okoljih uporablja ustrezno zavarovano programsko opremo, ki:
preprečuje dostop do podatkov nepooblaščenim osebam;
omogoča dostop le osebam, ki so za to ustrezno avtorizirane s strani ponudnika (npr. zaposleni);
avtoriziranim osebam omogoča dostop le do podatkov, ki jih nujno potrebujejo za kakovostno izvajanje svojega dela;
vsak dostop do osebnih podatkov ustrezno beleži.

Ponudnik kot Kontrolor
Poglavje obravnava varovanje osebnih podatkov naročnika, ki so navedeni v naslednjem odstavku. Za pregled politike varovanja podatkov na strežniških okoljih svetujemo ogled poglavja 12.4. Ponudnik kot Procesor.
Ponudnik za potrebe izvajanja storitev, ki jih zagotavlja svojim naročnikom, zbira naslednje (osebne) podatke:
ime in priimek,
naslov in kraj bivanja,
e-poštni naslov,
telefonsko številko,
geslo v zgoščeni obliki,
IP naslov,
ostale podatke, ki jih naročnik ob naročilu vnese na ponudnikovi spletni strani.

Zakonita podlaga oz. interesi za zbiranje in obdelavo navedenih osebnih podatkov so naslednje aktivnosti:
za namen realizacije naročenih storitev (spletno gostovanje, registracije domen, izdaja SSL certifikatov itd.);
za namen obveščanja naročnikov o stanju naročenih storitev (potek, podaljšanje, tehnična obvestila, administrativna obvestila itd.);
za namen obveščanja naročnikov z informacijami, ki so relevantne za nemoteno in varno uporabo naročenih storitev.
Za točnost vpisanih podatkov s strani naročnika ponudnik ne odgovarja, saj učinkovita in zakonita metoda, s katero bi bilo osebne podatke moč verificirati, ponudniku ni na razpolago. Za ustreznost podatkov je odgovoren naročnik sam. Točni podatki so obvezna podlaga za možnost korektne in celostne zagotovitve delovanja naročenih storitev. Točni podatki so obvezni tudi za možnost zagotovitve ustrezne uporabniške podpore pri uporabi naročenih storitev.
Iz varnostnih in tehničnih razlogov, za namene zagotavljanja čim višje stopnje varnosti podatkov, kar predstavlja zakoniti interes, ponudnik zbira tudi IP naslove, iz katerih naročnik dostopa do spletnih strani, aplikacij in strežniškega okolja ponudnika.
Vsi navedeni podatki, z izjemo piškotkov, se pri ponudniku hranijo trajno oz. do preklica. Sejni piškotki, ki so nujni za delovanje določenih storitev (npr. za prijavo v naročniški center), se pri ponudniku hranijo le v dejanskem času trajanje uporabe določene storitve, nato so samodejno trajno odstranjeni.

Za namen analize uporabe spletnih strani ponudnik uporablja:
storitev Google Analytics (GA), ki je konfigurirana tako, da ne shranjuje osebnih podatkov obiskovalcev (npr. IP naslova) brez izrecne privolitve; ponudnikovo programsko opremo, ki ne hrani osebnih podatkov obiskovalcev.
Naročnik lahko z uporabo naročniškega centra, ki ga ponudnik ves čas brezplačno nudi naročniku v uporabo, kadarkoli zahteva evidenčni izpis ali celoten izbris svojih osebnih podatkov. Naročnik razume in se strinja, da:
je izbris osebnih podatkov možen le v primeru, da naročnik nima aktivnih storitev pri ponudniku;
mu bo z izbrisom osebnih podatkov obenem onemogočen dostop do naročniškega centra;
izbris osebnih podatkov ne pomeni izbrisa dokumentacije (računi, predračuni, dobropisi, itd.), ki jo je ponudnik še vedno dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo.
Naročnik razume in se strinja, da se podatki po opravljenem izbrisu še vedno nahajajo v primarnih in sekundarnih rezervnih kopijah ponudnika od 30 do 60 dni. Po tem časovnem roku so v skladu s proceduro rednih rotacij (izbrisom) rezervnih kopij osebni podatki samodejno odstranjeni tudi iz sistema rezervnih kopij.

Ponudnik kot Procesor Kot Procesor osebnih podatkov se ponudnik zavezuje: da bo podatke naročnika hranil in obdeloval izključno za namen zagotavljanja korektnega izvajanja naročenih storitev; da bo marketinške aktivnosti na podlagi zbranih osebnih podatkov izvajal izključno z izrecnim privoljenjem naročnika; obvestiti naročnika v primerih, ko bo do podatkov imel dostop katerikoli pogodbeni partner ponudnika; k strogim varnostnim standardom, da lahko naročniku zagotavlja visoko stopnjo varnosti osebnih podatkov. Podatki, shranjeni na strežniških okoljih ponudnika, so še vedno v celoti last naročnika. Ponudnik v nobenem primeru ne dostopa do teh podatkov, razen izključno v namen zagotavljanja korektnega in kakovostnega izvajanja naročenih storitev v okviru Pogojev uporabe. Ponudnik do podatkov naročnika dostopa le v naslednjih primerih: ko je to potrebno v okviru uporabniške podpore in je za ustrezno pomoč naročniku pri uporabi storitev nujen dostop do podatkov; dostop s strani ponudnikove programske opreme, ki neprekinjeno in samodejno meri ustreznost delovanja strežniških okolij in sistemov ter način rabe le-teh; na podlagi pisne zahteve s strani državnih ali sodnih organov v okviru izvajanja njihovih zakonitih funkcij. Naročnik razume in se strinja, da se podatki po poteku naročenih storitev na strežniških okoljih ponudnika hranijo od 30 do 60 dni, na sekundarnih sistemih rezervnih kopij pa od 30 do 90 dni od dneva poteka posamezne storitve. Po tem časovnem roku so podatki v celoti in trajno odstranjeni iz vseh strežniških okolij ter rezervnih sistemov ponudnika brez možnosti povrnitve.

Omejitev odgovornosti

Vsi podatki in informacije, ki so objavljeni na spletnem mestu podjetja, so informativne narave in jih je pred sklenitvijo pogodbenega razmerja treba preveriti pri podjetju. Podjetje Part3, Računalniške storitve in svetovanje, Gašper Parte s.p. ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov in informacij, do katerih lahko pride zaradi časovne neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Podjetje si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni, doda ali odstrani vsebino, objavljeno na spletnem mestu, delno ali v celoti, brez predhodnega opozorila.

Podjetje Part3, Računalniške storitve in svetovanje, Gašper Parte s.p. ne prevzema odgovornosti zaradi škode (materialne in nematerialne), težav, oziroma izgubljenega dobička zaradi uporabe storitev produkta. Prav tako ne prevzema odgovornosti za nedostopnost spletne aplikacije, motnje dostopa spletne strani, viruse, napake v katerih koli informacijah in dokumentih posredovanih s strani spletne strani oziroma preko hiperpovezave na spletnem portalu.

Part3, Računalniške storitve in svetovanje, Gašper Parte s.p. si pridržuje pravico spremembe pravnega pouka in vseh drugih vsebin na spletnem portalu brez predhodne najave.
Da bi uporabnikom zagotavljali najboljšo uporabniško izkušnjo, ponudnik neprestano posodablja produkt. Uporabnik je seznanjen ter se strinja s tem, da se oblika in funkcionalnosti produkta občasno spreminjajo brez predhodnega obvestila.

Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti splošne pogoje, vključno s ceniki, brez predhodnega soglasja uporabnika. Ponudnik se obvezuje o vsaki spremembi predhodno obvestiti uporabnike preko spletnega naslova sp-izracun.si ali elektrosnke pošte. Spremembe začnejo veljati od trenutka objave na spletnem naslovu sp-izracun.si/pogoji.
Če registriran uporabnik s spremembami ne soglaša, lahko v 15 (petnajstih) dneh od njihove uveljavitve brez odpovednega roka in brez plačila stroškov prekinitve odpove pogodbeno razmerje s pisno izjavo, poslano preko elektronske pošte na naslov podpora@sp-izracun.si in  info@sp-izracun.si. Če registriran uporabnik v tem roku ne odpove pogodbenega razmerja, se šteje, da s spremembami soglaša ter da le-te zanj veljajo in ga zavezujejo.

Kljub spremenjenim splošnim pogojem registriran uporabnik nima pravice odpovedati pogodbenega razmerja, če je bila sprememba potrebna zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse morebitne spore iz njunega medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma je za reševanje spora pristojno sodišče v Kranju. Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi splošnimi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije.

Ti splošni pogoji veljajo od 25. 12. 2014.

Kranj, 25. 12. 2014

Za vprašanja in pojasnila smo na voljo na info@sp-izracun.si.